LYRIC

TORAH DI BESTE SECHOIRAH- Avraham Fried- Traditional Tune- Ah Mechaye!

VERSE 1:
?וואָס דאַרְף אַ אִיד נאָר קעֶנעֶן
.אַ אִיד דאַרְף קעֶנעֶן תּוֹרָה
,מִיר האָבְּ’ן זִיךְ געֶלאָזְט פאַרְבְּרעֶנעֶן
,פאַר אוּנְזעֶר הֵיילִיקעֶר תּוֹרָה
,מעֶן האָט אוּנְז געֶפְּלאָגְט אוּן געֶמאַטעֶרְט
,מעֶן האָט אוּנְז אַלְץ נִישְׁט געֶפּאַטעֶרְט
!וַוייל מִיר הִיטְן דִי הֵיילִיקעֶ תּוֹרָה
.יאָ, אוּנְזעֶר תּוֹרָה

CHORUS 1:
,תּוֹרָה, דִּי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
,זִי הִיט דעֶם אִיד אִין גָּלוּת
.פּוּנְקְט וִוי אַ מְנוֹרָה
,תּוֹרָה, דִּי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
.הִיט אָפּ, הִיט דִי מַתָּנָה פוּן דעֶם בּוֹרֵא
(x2)

VERSE 2:
,לעֶרְנעֶן טַייעֶרעֶ קִינְדעֶר אִין חֵדֶר
.מעֶן לעֶרְנְט זֵיי דִי תּוֹרָה
,אוּן גִיבְּן אָפּ כָּבוֹד כְּסֵדֶר
.אוּנְזעֶר הֵיילִיקעֶר תּוֹרָה
,מִיר וועֶלְן אִין וואַסעֶר אוּן פְלאַמעֶן
.וִוי העֶלְדְן שְׁטֵיין צוּזאַמעֶן
,פאַר אוּנְזעֶר הֵיילִיקעֶר תּוֹרָה
.יאָ, אוּנְזעֶר תּוֹרָה, תּוֹרָה, תּוֹרָה

CHORUS 2:
,תּוֹרָה, דִּי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
,זִי הִיט דעֶם אִיד אִין גָּלוּת
.פּוּנְקְט וִוי אַ מְנוֹרָה
,תּוֹרָה, דִּי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
.הִיט אָפּ, הִיט דִי מַתָּנָה פוּן דעֶם בּוֹרֵא

,קוּם אַהעֶר אִינְגעֶלעֶ, נעֶנְטעֶר צוּ מִיר
.גִיבּ אַ קוּק אִין דִי גאָלְדעֶנעֶ אוֹתִיּוֹת’לַךְ
,אִין דִי הֵיילִיקעֶ אוֹתִיּוֹת’לַךְ
.גִיכעֶר גִיכעֶר, קוּם אַהעֶר

,אָט אַזוֹי אִינְגעֶלעֶ
,זעֶץ זִיךְ אַוועֶק, העֶר זִיךְ צוּ מִיט קאָפּ
:אוּן זאָג מִיט מִיר
,”קָמַץ אַלֶף “אָ
,”קָמַץ בֵּית “בָּ
,”קָמַץ גִּימֶל “גָּ
.”קָמַץ דַּלֶת “דָּ

,אָט אַזוֹי דאַרְף מעֶן לעֶרְנעֶן אִינְגעֶלעֶ
,טַייעֶר אִינְגעֶלעֶ
:זאָג נאָכאַמאָל מִיט מִיר
,”קָמַץ אַלֶף “אָ
,”קָמַץ בֵּית “בָּ
,”קָמַץ גִּימֶל “גָּ
.”קָמַץ דַּלֶת “דָּ

,אָט אַזוֹי דאַרְף מעֶן לעֶרְנעֶן אִינְגעֶלעֶ
!געֶדֵיינְק תּוֹרָה
,תּוֹרָה אִיז דִי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
!געֶדֵיינְק אִינְגעֶלעֶ תּוֹרָה

CHORUS 3:
,תּוֹרָה, דִּי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
,זִי הִיט דעֶם אִיד אִין גָּלוּת
.פּוּנְקְט וִוי אַ מְנוֹרָה
,תּוֹרָה, דִּי בּעֶסְטעֶ סְחוֹרָה
.הִיט אָפּ, הִיט דִי מַתָּנָה פוּן דעֶם בּוֹרֵא
(x2)

!!!תּוֹרָה