LYRIC

SHOFAR SHEL MOSHIACH- Chazan Yossele Rosenblatt- Yiddishe Lieder

,נישט ווייט צו גיין
,קען א יעדער-ער זעהן
,ווי אונטער א שטיין
.אין איין טיעפער העהל

,ליגט אונזער קרוין
,לאנגע יארן שוין
,אונזער דוד
.מלך ישראל

,אוי, דוד דוד! שטיי אויף פון דיין שלאף
געטרייער פאסטיך, זאג וואס, איז צו טאן
,זעה ווי מען שלאכטעט אויס, דיינע שאף
.און קיינער נעמט זיך פאר זיי נישט אן

.אבער אז מען וועט הערן דעם שופר של משיח, יא
.וועט ער אויפשטעהן פון זיין קבר גיך ,יא
,און ער וועט זיך זעצן אויף זיין שטיהל
.און וועט זיך געבען אויף זיין פידעלע א שפיל

TEMPO:
,און אויף דער מינוט וועט זיך געבן א ריק
,פיהלע מוזיקאנטען
,און א יעדער איד וועט זינגען דאס ליד
.פון תהילים דעם בעקאנטען

,און אויך דער ים וועט זיך איינהאלטען קוים
,צו שאקלען מיט די בעטלעך
,און דער גרינער וואלד וועט קומען באלד
.און פלעסקען מיט די בלעטלעך

און דוד המלך מיט זיין פידעלע
,וועט זיך שפילען א פרעהליך לידעלע
און דוד המלך מיט זיין פידעלע
.וועט זיך שפיעלן א פרעהליך לידעלע

,ישראל’קה איז נאך ניי געבוירן
,ישראל מיין קיינד גייט ניט פארלוירן
זינגט מיט מיר אט דעם שיר צו דעם לעבעדיגען גאט ,יא
!זינגט מיט מיר אט דעם שיר צו דעם לעבעדדיגען גאט ,יא