LYRIC

GUT SHABBOS- Chassidish Traditional Ballad

גוט שבת
גוט שבת
גוט שבת, גוט שבת, גוט שבת
…אוי וויי

…אוי וויי
שרייטשעט יודעלעך גוט שבת
זאגטשע אידעלעך גוט שבת
אוי) הייליגער שבת)
לעכטיגע שבת
שרייטשעט אלע גוט שבת