LYRIC

RIBONO SHEL OLAM- Chaim Yisrael Ft. Meydad Tasa- Asafti Rega’im

אבי שבשמיים, אלוקי הרחמים
,מתוך הנשמה קורא אני אליך
שכחנו את הדרך, גם טעינו לפעמים
,אל תעזוב אותנו אנחנו ילדיך
אתה האבא שאוהב, איתנו שכואב
אני קורא לך האבא שבלב

CHORUS:
רבונו של עולם, אני רק בן אדם
כמו אורח אני בא ממך
,ואליך אחזור
רבונו של עולם, מה קרה לעולם
עד מתי אלוקים
את נפשנו נמסור
(x2)

עוצם את העיניים, עוצר את הכאב
,ולא רוצה לתת לעצב לנצח
תפילה אל השמיים
עולה מתוך הלב יש בנו חרטה
,ורק אתה סולח
אתה האבא שאוהב, איתנו שכואב
אני קורא לך האבא שבלב

CHORUS:
רבונו של עולם, אני רק בן אדם
כמו אורח אני בא ממך
,ואליך אחזור
רבונו של עולם, מה קרה לעולם
עד מתי אלוקים
את נפשנו נמסור
(x2)