LYRIC

BAT MELECH- Chaim Yisrael & Shlomi Shabbat- Composed By Yishai Lapidot & Ronen Gross- Milim Shel Tefilah

רק רציתי להגיד לך ילדה שלי
אני רואה את דמעותייך
את ליבך המבקש לא על עצמך
.על אחייך שסובלים עדיין

תפילתך ילדה שלי אל תעצרי
שומעים אותך עד לשמיים
והשערים כולם, גם הנעולים
.נפתחים עכשיו שם לפניך

CHORUS:
לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר
,תפילותייך מתקבלות שם במרומים
אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של בת מלך
.שבוקעות את כל הרקיעים

וימים טובים יבואו, את עוד תראי
נשמח כולם עד לשמים
והאלוקים הטוב עוד יהפוך הכל
.וכל רעה תהיה טובה כפליים

CHORUS:
לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר
,תפילותייך מתקבלות שם במרומים
אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של בת מלך
.שבוקעות את כל הרקיעים