LYRIC

VEOHAVTA- Meydad Tasa- Composed By Sharon Avilchak- Al Naharot Bavel

הקשיבו כל אחיי
כל בית ישראל
ישנה מצווה כה יקרה
הורה לנו הקל
לאהוב ולכבד את השני
להתיחס לכל אדם
כאילו הוא אני
להושיט לעזור מכל הלב
ולתמוך ביום צרה בזמן כאב
להבין כמוך כמוך
להגיד מה ששלי שלך
ושלך שלך

CHORUS:
ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה
ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה

זה הזמן מהר
עכשיו להתעורר
לחשוב רק מחשבות טובות
זה לעולם עוזר
להשפיע תמיד עם מה שיש
וגם אם אין מליונים לא צריך להתרגש
להקדים שלום לכל אחד
לתת לו הרגשה שהוא לא לבד
לדבר רק בלשון רכה
ואם אי אפשר כבר נאמר
לא מצאתי לגוף טוב משתיקה

CHORUS:
ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה
ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה