LYRIC

SHEMA YISRAEL- Shloime Gertner- Composed By Dudi Kalish, Lyrics By Tal Markowitz- Imagine

(שמע ישראל, אעצום עיניים (אה אה
,אנדוד אלייך, אלייך ירושלים
ליבי במזרח, אתה בקצה של השמש, השמש
.דמדומי הלילה, לא היו כאמש

את מנגינת ליבי לא ניתן להשיב
,נישאות עינני, אל מול הכותל הנשגב, שלך עד עולם
ידיי פרוסות בין חריצים של תקוות הקל נגע בנשמתי
.האבודה נותרה התקוה, אה אה אה