LYRIC

SAMEACH- Chaim Yisrael- Composed By Yoni Kesar, Lyrics By Rami Lev- Sipur Chayai

שמח, הלילה שמח
הקצב נוגע , תגידו שרק יהיה
שמח – הלילה שמח
!נישאר כאן לחגוג עד הבוקר הבא

העולם ,לא מושלם
אבל יש רגעים של טוב
יש למי ,יש למה
לתת הכל ולאהוב
מי שבא לשמוח ,לא לשכוח
לא הולכים מכאן
.נעשה נצליח ונבטיח אהבת – חינם

שמח, הלילה שמח
הקצב נוגע , תגידו שרק יהיה
שמח – הלילה שמח
!נישאר כאן לחגוג עד הבוקר הבא

זה עולה ועולה
הקצב מתחבר לגוף
רק נרקוד עוד ועוד
ידיים מבקשות לעוף
הצבעים משתנים
המוסיקה עושה לי טוב
…אנשים מחייכים ובתוכם עולה האור