LYRIC

MILIM SHEL TEFILAH- Sung & Composed By Chaim Yisrael- Milim Shel Tefilah

VERSE 1:
יושב אני בחדרי
,ובחוץ הכל דממה
רק אתה ואני
.רוצה לומר לך מילה

הקול שבליבי
,רוצה לך לספר
כי המילים שאדבר איתך
.טובות לי מחבר

CHORUS:
תן לי לדבר איתך
,לומר לך מילה
כי המילים הם כמו הטל
.ואני האדמה
תן לי לדבר איתך
,לומר לך מילה
ואז אשרוף את המילים שלי
.ואעשה מהם תפילה
(x2)

VERSE 2:
אני נושא את משאי
,על כתפי שלי
ובכל יום שעובר
.נעשה כבד יותר

העולם הוא כמו תהום
,ואני עליו גדול
והמילים הם החומות
.כדיי שלא אפול

CHORUS:
תן לי לדבר איתך
,לומר לך מילה
כי המילים הם כמו הטל
.ואני האדמה
תן לי לדבר איתך
,לומר לך מילה
ואז אשרוף את המילים שלי
.ואעשה מהם תפילה

תן לי לדבר איתך
,לומר לומר מילה
כי המילים הם כמו הטל
.ואני עפר האדמה
תן לי לדבר איתך
,לומר לך מילה
ואז אשרוף את המילים שלי
.ואעשה מהם תפילה