LYRIC

LEHODOS- Yosef Chaim Shwekey- Chavivin

,הוֹשִׁיעֵנוּ הוֹשִׁיעֵנוּ, הַ’ אֱלֹקֵינוּ
.וְקַבְּצֵנוּ מִן הַגּוֹיִם
,הוֹשִׁיעֵנוּ הוֹשִׁיעֵנוּ, הַ’ אֱלֹקֵינוּ
.וְקַבְּצֵנוּ מִן הַגּוֹיִם

,לְהֹדוֹת לְשֵׁם קָדְשֶׁךָ
.לְהִשְׁתַּבֵּחַ בִּתְהִלָּתֶךָ
,לְהֹדוֹת לְשֵׁם, אוֹי יוֹ לְשֵׁם קָדְשֶׁךָ
.לְהִשְׁתַּבֵּחַ בִּתְהִלָּתֶךָ

Album : Chavivin
Genres :Disco
Composer :