LYRIC

KULANU ECHAD- Yeedle- Shiru Lamelech

אם בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן
אם אתה מרגיש פתאום לחוץ עצוב שבור ונאבד
אל תדאג לשווא אחי אתה אף פעם לא לבד
.כולנו ביחד כולנו אחד

אם צרה נראת לך בפתח ומושיע לא נמצא
אם אויב מנהיג רשע וצר מקים עליך מלחמה
.גם טיפות קטנות מאוד הם ביחד ים גדול כולנו ביחד אל תדאג ה’ יעזור

CHORUS:
כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד
מי יכול עלינו מי יטיל עלינו פחד
ותמיד נדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יאיר לבנו
.כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו

ואם קורה ויש לך מקרה
שאתה ניצב שם לבדך אין חבר ואין לך עוזר
הכל נראה כל-כך נורא אל תדאג לשווא אחי אנחנו מרחוק איתך
.כולנו ביחד לא, לא, אל תירא

!זה לזה עוזרים כן יחד זה לזה אומרים – חזק
נתחזק כולנו בעד עמינו נתחזק חזק חזק
כי כולם עשיר ורש הגיבור והחלש כי עם ישראל הוא עם אחד

CHORUS:
כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד
מי יכול עלינו מי יטיל עלינו פחד
ותמיד נדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יאיר לבנו
.כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו