LYRIC

JUST DO IT- Yonatan Shainfeld- Composed By Eli Klein & Yitzy Berry- Naar Hayiti/Yonatan And The Piano

אם בבוקר אתה קם ולא רואה כבר את האור
מתלבט ומסתפק ולא יודע מה לבחור
תנסה לזוז קדימה כמה שאתה יכול
.אל תוותר כל כך מהר רק תתחיל היום גדול

CHORUS:
Just do it, Just do it,
No no don’t be afraid,
Just do it, Just do it,
Hashem is at your side.
Just do it, Just do it,
No no don’t hesitate,
Just do it, Just do it,
.לא לא אל תפחד

גם אם כבר ניסית ורצית ואמרת כל
מה שיש לך בלב ולא נותן לך לישון
אל תפסיק להתעקש ולבקש תדע שיש
מישהו ששומר עליך לא לא לא אל תתיאש

CHORUS:
Just do it, Just do it,
No no don’t be afraid,
Just do it, Just do it,
Hashem is at your side.
Just do it, Just do it,
No no don’t hesitate,
Just do it, Just do it,
.לא לא אל תפחד

Just do it,
Just do it,

Just do it,
Just do do do do….

Just do it just do it,
No no no don’t be afraid.

Just do it,
Just do it,
No no no yeah…

Just do it,
Just do it,
Don’t hesitate.

Just do it
Just do it

Ohhh ohhh ohhh
Whoo!

Ohhh ohhh ohhh

CHORUS:
Just do it, Just do it,
No no don’t be afraid,
Just do it, Just do it,
Hashem is at your side.
Just do it, Just do it,
No no don’t hesitate,
Just do it, Just do it,
.לא לא אל תפחד

Just do it
Just do it

Yeah yeah yeah

Just do it
Just do it
No no no

Just do it,
Just do it,
Ohhh ohhh ohhh
Just do it just do it,
!לא לא אל תפחד