LYRIC

IKVOT BACHOL- Chaim Yisrael- Composition & Lyrics by Shmuel Yona- Ikvot Bachol

VERSE 1:
ראיתי עקבות בחול
שמובילות אליך
ובאופק את השמש
,קדה לפניך
ושמעתי איך הים
מתפלל אליך
ולא הכרתי אותך

CHORUS 1:
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולימדת אותי את שמך
,שאקרא
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולחשת לי את שמך
אמונה

VERSE 2:
שמעתי את חיות הבר
נוהמות אליך
ואיך הן מבקשות
,רחמים מלפניך
ראיתי איך אתה לכל
פותח את ידיך
ולא הכרתי אותך

CHORUS 2:
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולימדת אותי את שמך
,שאקרא
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולחשת לי את שמך
אמונה

BRIDGE:
חשבתי כל חיי שאני לפניך
,אך בעצם לא ידעתי שאני בידיך
וכשאותך הכעסתי, סלחת כדבריך

CHORUS 3:
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולימדת אותי את שמך
,שאקרא
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולחשת לי את שמך
אמונה