LYRIC

HEVEL HAVALIM- Sung & Composed By Mordechai Ben David- Tze’aka

מה יתרון לאדם
בכל עמלו
מה יתרון לאדם
,בכל עמלו
בכל עמלו
,שיעמול תחת השמש
מה יתרון לאדם
.בכל עמלו

הבל הבלים
,הבל הבלים, אמר קהלת
.הבל הבלים הכל הכל הבל