LYRIC

HASHEM TAMID ITCHA- Sung & Composed By Ari Goldwag, Hebrew Translation By Miriam Israeli- Am Echad

יש ימים טובים בדרך אליך
לך בראש זקוף, היום לפניך
גם ברגעים של נפילה
אף פעם אל תתייאש מהתפילה

כי ה’ איתך, שם לידך
וההמשך תלוי בך
הוא לא עוזב, לא מאכזב
אותך תמיד אוהב
כן, ה’ איתך והוא עוזר
ואין ענן שלא עובר
יש קול דממה בנשמה
אלוקים קורא ואם תקשיב תשמע

יש ימים טובים, אז לך בתקווה
כל מה שקורה לך הוא רק לטובה
באלוקים תשים ת’בטחון
ואז תתחיל לראות שזה נכון

כי ה’ איתך, שם לידך
וההמשך תלוי בך
הוא לא עוזב, לא מאכזב
אותך תמיד אוהב
כן, ה’ איתך והוא עוזר
ואין ענן שלא עובר
יש קול דממה בנשמה
אלוקים קורא ואם תקשיב תשמע

הנה ימים באים, יהיה כל כך טוב
הלב אומר לך שזה כבר קרוב
לא צריך מדי הרבה לחשוב
רק עם הלב ללכת עד הסוף

יש קול קטן עמוק בפנים
ה’ שולח רמזים
ואם תשתיק ת’רעשים
תשמע קולות מלחשים
וגם כשהכל שחור
פתאום תראה ניצוץ של אור
ניצוץ הופך ללהבה
תרגיש אחי באהבה

כי ה’ איתך, שם לידך
וההמשך תלוי בך
הוא לא עוזב, לא מאכזב
אותך תמיד אוהב
כן, ה’ איתך והוא עוזר
ואין ענן שלא עובר
יש קול דממה בנשמה
אלוקים קורא ואם תקשיב תשמע