LYRIC

HANESHAMA- Yeedle- Composed by Efraim Rosenblum- Yeedle IV

הנשמה, שבתוכי זועקת
,לוחשת קול תפילה
אלוקי, עשה עימי החסד
אליך אלוקים אקרא

ממרומים, הכל נראה אחרת
,כי הכל לטובה
והתפילה, לנשמה עוזרת
לקבל הכל באהבה

…ניי ניי ניי ניי
…ניי ניי ניי ניי

מנגינה, לפתע מתנגנת
,בוקעת ועולה
זוהי מנגינה, שמהלב פורצת
זו מנגינת הנשמה

לפעמים, נוצרת לה שלהבת
,מלהבה קטנה
ולפעמים, הנשמה נדלקת
מניצוץ קטן של אמונה

…ניי ניי ניי ניי
…ניי ניי ניי ניי