LYRIC

HAKOL LETOVA- Yosef Chaim Shwekey- Composed By Yoeli Dikman- Hakol Letova

VERSE 1:
,יש ימים טובים ויש פחות יפים
.בצער וכאב אנחנו מתעטפים
,בואו חברים לא נהיה עוד עצובים
.להיות רק בשמחה אנחנו מצווים

CHORUS:
,לטובה, הכל רק לטובה
,לעולם לא נאבד תקווה
אנחנו חזקים לנצח אחים
.נבטח באלוקים ונהיה מאושרים

VERSE 2:
,ויש גם לפעמים חלומות לא מתגשמים
.חושבים על הימים מרגישים קצת אשמים
אז קדימה חברים לא נהיה עוד עצובים
.להיות רק בשמחה אנחנו מצווים

CHORUS:
,לטובה, הכל רק לטובה
,לעולם לא נאבד תקווה
אנחנו חזקים לנצח אחים
.נבטח באלוקים ונהיה מאושרים