LYRIC

GESHER TZAR- Beri Weber- Composed By Yitzi Berry- One Heart/Agudah Achas

לפעמים
הפחד משתק אותך כמעט
מבפנים
ואין מילים
רק להשפיל את המבט
התמים
אין דרך לעבור ואין לעצור
וכל מה שהיה לעולם לא יחזור
בסוף כל הדרכים נשקף לו האור
…אז אל תשכח, תמיד תזכור

CHORUS:
כל העולם הזה הוא גשר צר
מעל לים סוער שלא נגמר
אבל תזכור תמיד שהעיקר
!לא לפחד, לא לא לא לפחד כלל

קח את הזמן
להיפגש עם עצמך
רק איתך
להרגע
ולהשיב את התקווה
אל תוך לבך

CHORUS:
כי העולם הזה הוא גשר צר
מעל לים סוער שלא נגמר
אבל תזכור תמיד שהעיקר
לא לפחד לא לא לא לפחד כלל

אף פעם לא נתייאש
תמיד נצעק, נבקש
אף פעם לא נתייאש

CHORUS:
כי העולם הזה הוא גשר צר
מעל לים סוער שלא נגמר
אבל תזכור תמיד שהעיקר
!לא לפחד, לא לא לא לפחד כלל