LYRIC

CHOSSON VEKALLAH- Yosef Chaim Shwekey- Composed By Yoeli Dikman & Mordechai Brezel- Hakol Letova

בשעה שאדם
אדם משמח
,משמח חתן וכלה
כאילו כאילו
,עוסק בתורה
עוסק בתורה
בתורה הקדושה
(x2)

כל המשמח חתן וכלה
,כאילו אילו עוסק בתורה הקדושה
כל המשמח חתן וכלה
כאילו אילו עוסק בתורה הקדושה
(x2)

ווען יודן טאנצען א רקידה, ערליך און שיין
,שפע רב מן השמים קימט צו גיין
בני חיי ומזונה זוכה צו זיין
שפע רב מן השמים קימט צו גיין
(x2)