LYRIC

CHELEK SHELI- Eli Marcus- Composed by Mordechai Brezel,
Lyrics by Eliyahu Raful, Mordechai Brezel & Eli Marcus- Yogati

עלינו להבין שהדברים הקשים
,אינם אינם כלל וכלל מכשולים
כל מה שיהיה, כל מה שיקרה
בטוח אני שהוא מעלה אותי

CHORUS:
כל מצב בחיים אני יודע
,הוא החלק שלי שהוא קובע
יש סיבה לכל מה שהוא משפיע
לתקן את העולם שלי

אלקים ברא אותי בדיוק כמו שאני
,אבל לפעמים נופלים למשברים
תעצור ותחשוב איך לעבוד אותו
כי זו בוודאי היא סיבת החיים

CHORUS:
כל מצב בחיים אני יודע
,הוא החלק שלי שהוא קובע
יש סיבה לכל מה שהוא משפיע
לתקן את העולם שלי