LYRIC

BOKER TOV- Mordechai Shapiro- Composed By Yitzy Berry- Hakol Mishamayim

בכל יום מחדש
אני מודה אני נרגש
כל נשימה
,חיים במתנה
בכל יום מתעלה
הלב מרגיש ומתמלא
ומתוכי פורצת מנגינה

בוקר טוב עולם
בוקר שכזה
כל החושך נעלם
,איזה יום יפה
אי שם שמיים
בהירים מעלינו
יש מישהו שם
.והוא שומר עלינו
בוקר טוב עולם
בוקר שכזה
כל החושך נעלם
,איזה יום יפה
אי שם שמיים
בהירים מעלינו
יש מישהו שם
,תמיד שומר עלינו
בוקר טוב עולם