LYRIC

BARCELONA- Sung & Composed By Jo Amar- Kol Halahitim/Golden Hits

————————————
אלייך בא, אני
המנגן בחצרות
אלייך בא
ומנגן
ומזמר
בך עיר תוססת
————————————
…לה לה לה לה
————————————
CHORUS:
הו ברצלונה, ברצלונה
מעודי
לא פרטתיך
על כלי נגינה

…ליי ליי

הו ברצלונה, ברצלונה
על כלי מיתר
עם גיטרה
ומנדולינה
————————————
עודך אברך כבש לבבי

ברצלונה
————————————
לך הבאתי מיטב שירתי
נא קבלי זאת תשורתי
ונא זיכרי את הד קולי
כמזכרת
לאהבה
————————————
…לה לה לה לה לה
————————————
CHORUS:
הו ברצלונה, ברצלונה
מעודי
לא פרטתיך
על כלי נגינה

…ליי ליי

הו ברצלונה, ברצלונה
על כלי מיתר
עם גיטרה
ומנדולינה
————————————
עברתי דרך יבשה וים
הו הו הו
ב-ר-צ-ל-ו-נ-ה
————————————