LYRIC

ANT HU ZON- Abish Brodt & Shlomo Simcha- Composed By Gideon Levine- Best Of The Best 1

אַנְתְּ הוּא זָן לְכֹלָּא
,וּמְפַרְנֵס לְכֹלָּא
אַנְתְּ הוּא שַׁלִּיט עַל כֹּלָּא
,אַנְתְּ הוּא דְשַׁלִּיט עַל מַלְכַיָּא
וּמַלְכוּתָא דִּילָךְ הִיא

אֲנָא אֲנָא עַבְדָּא
,עַבְדָּא דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא
דְּסָגִידְנָא קַמֵּהּ
וּמִקַּמֵּי
,דִּיקַר אוֹרַיְתֵהּ
וּמִקַּמֵּי
,דִּיקַר אוֹרַיְתֵהּ
בְּכָל עִדָּן וְעִדָּן