LYRIC

AD MATAI- Sung & Composed by Mordechai Ben David, Lyrics by Chaim Walder- Lulei Sorascha/We Are One

היה היו ימים
,עולם כל כך תמים
כולם בנחת
חיים בלי פחד
.שבת אחים גם יחד
עם מלא תקוה
,עמוק בלב האמונה
פתאום באה רוח
דבר לא בטוח
.בעולם שאיבד ת’בלמים

גלים גבוהים, מאיימים עלינו לעמק המצולות
בים אין-סוף מלא תהיות, להיות או לא להיות
?שטים בין ספינות, בין מלחמות, מה יהיה, הסוף אימתי
.חולמים על שלום ועל יום שיהיה כדאי
ימים חולפים, כולם עייפים, כרכבת סוחבת קרונות
דורי דורות מצפים לראות בשורות, בנים ואבות
…העתיד מסילה, ולך תדע מה ממתין בסיבוב הבא
.אויבים מאיימים ואורבים בכל פינה

CHORUS:
?השם אלוקי, הגלים מאיימים עלינו, עד מתי
?בשם אבותי שמסרו את נפשם בשבילנו, עד מתי
,בשם הקדושים שהיו ואינם
,בשם רבבות, רבבות בני אדם
?קלי, קלי, למה עזבתני, עד מתי

…היה היו ימים

,לפיד של אש קוצף ורועש, שורף ומבעיר את העיר
,לא מותיר שריד, תקווה ואחוה, להפריד בכל מחיר
מלחמת אחים, רק להשמיד ת’עבר גם העתיד
!כשאח נגד אח, המנצח תמיד מפסיד
על שנאת חינם מקדשנו נעלם, גלינו מארץ אבות
!היכן החלום הנפלא של שלום וקיבוץ הגלויות? חלף יובל ומי שואל האם לא טעינו אולי?! נשוב ונחזור לאחור כי סבלנו די

CHORUS:
?!השם אלוקי, הגלים מאיימים עלינו, עד מתי
?!בשם אבותי שמסרו את נפשם בשבילנו, עד מתי
,בשם הקדושים שהיו ואינם
,בשם רבבות, רבבות בני אדם
?!קלי, קלי, למה עזבתני, עד מתי
?!שמעו נא אחיי זעקה מתוך לב קרוע, עד מתי
?!אבינו עוד חי, ושואל את בניו מדוע? עד מתי
,בשם הילדים הרכים שבגן
,בשם רבבות, רבבות בני אדם
.השיבנו אליך ונשובה, ואז ודאי

היה היו ימים
,עולם כל כך תמים
כולם בנחת
חיים בלי פחד
.שבת אחים גם יחד
עם מלא תקוה
,עמוק בלב האמונה
פתאום באה רוח
דבר לא בטוח
.בעולם שאיבד ת’בלמים
(x2)

הנה באים ימים
,עולם כל כך תמים
כולם בנחת
חיים בלי פחד
.שבת אחים גם יחד
עם מלא תקוה
,עמוק בלב האמונה
פתאום באה רוח
בעולם שבטוח
.חוזרים לראשית הימים