LYRIC

A BRIS IN MOSCOW (Hebrew Version)- Avraham Fried- Written by R’ Yom Tov Ehrlich Z”L- Hebrew Gems 2

הלילה הגיע, היום כבר יצא
ברחובותיה של מוסקבה הפחד נמצא
בכל השערים חיילים ניצבים ושומרים אין יוצא ואין בא
בבתים, שם מורד במלכות מחפשים שמא שם הוא נחבא
המוהל ר’ בצלאל יושב ממתין, החשמל כבר כבוי, הבריחים מוסתים
הילדים הם שותקים, הם יודעים שהחיילים לא טובות מבשרים
רק חוטפים הם אבות מילדים ואתם לעולם לא מחזירים

והנה נשמעים כבר קולות בחצר
הם עולים אל הבית מבלי להיעצר
הם דופקים, הוא פותח הדלת והם מתחילים לחפש במסדרון
עד שמוצאים תיבה קטנטנה מאחורי הארון
הנה מצאנו, מכריז המפקד, הרם את ידיך, היכון להיעקד
התיבה שם מונחת, פתוחה היא והחיילים מביטים בשמחה
חתיכת צמר גפן, מספרים וסכין קטנטנה בתוכה

מכונית משוריינת טסה בדרכים
ר’ בצלאל יושב בה מתוודה בקול בוכים
שתי הידיים קשורות מאחור, מטפחת עבה על פניו
והמכונית היא נוסעת, צופרת כאילו נושאת היא גנב
,המכונית נעצרת, ואותו הם לוקחים
במעלה המדרגות הם אותו מוליכים
משחררים את ידיו מגלים את פניו ומראה מתגלה לעיניו
מימין מזוזה, וממול תמונה של הבעל שם לפניו
על השולחן מנורה דולקים בה נרות
יהודי מזוקן, פניו הדורות, שלום עליכם אומר היהודי ומביט במוהל בשמחה
אל נא תירא, הירגע והקשב לדברי במנוחה
אני שימשתי כרב פה בעיר, על זאת לי הגיע סוף מר ומהיר
עזר לי ה’ במפלגה המקומית בני התמנה למזכיר
והסתיר אותי כאן בביתו, מאחור במחבוא שבקיר
וכשכלתי בן זכר ילדה, אמרתי מיד, אינני רוצה לידע
אני לא אגע בו ולא אחבקהו וגם לא אביט בו תחילה
עד שיביאו מוהל ירא שמים לערך ברית מילה
אילו באת בעצמך היה חשד מתעורר
והיטב אתה יודע למה זה גורר
קח התיבה והכן הכלים שיהיה בשעה טובה
אני אהיה הסנדק, ההורים, הביאו הילד, ברוך הבא

המוהל את הילד מל בחדווה
והסב אז אימצו אל ליבו באהבה
וקרא ריבונו של עולם, פדיון שבויים מצווה לא פשוטה
הרי תינוק שנשבה הוא לפדותו לא אוכל, אנא פדהו אתה
,המכונית המשוריינת נוסעת בחזרה
ר’ בצלאל יושב בה ועל פניו זהרה
מסביבו מונחות חבילות מתנות שניתנו לו עבור המשפחה
ברכב נהג שם אדם שפניו מכוסות מסיכה
את ר’ בצלאל הוא הוביל אל ביתו
את החבילות הוא עזר לו להעלות לדירתו
הוא הודה ואמר הכאבתי לך, אל תשמור לי טינה בגלל ילדי
כי כאשר הסב יהודי, והאב יהודי גם הנכד יהיה יהודי
את חיי הן הכנסתי היום בסכנה
ועשיתי את זאת רק בגלל האמונה
שיש בורא לעולם ששומר על כולנו ומשגיח באופן בלעדי
וכאשר הסב יהודי והאב יהודי גם הנכד יהיה יהודי