LYRIC

YERUSHOLAYIM- Sung & Composed By Dedi, Lyrics By Rivka Sharon- Hakol Letova

VERSE 1:
צועד אני לאט
כבר ערב עוד מעט
מתוך כוך אלי מבזיק מבט
שתי עיניים לאות
בעצבות בי מביטות
את צעדי הן מאיטות

העיר צרובה זהב
לכאן הלב נשעב
ועמי כמה לך ודאב
מטובי הבנים
כאן נפלו עם השנים
בדמם השפיגו אבנים

CHORUS:
ירושלים בירתנו
אותך לנצח לא נשכח
אנא קבל עתירתנו
.ועינינו שוב תפקח
ירושלים עיר קדשינו
מתי לרגל שוב נצעד
שתבוא מהר גאולתינו
ותשכון כאן שוב לעד
תשכון לעד

אותך לנצח לא נשכח
ותשכון כאן שוב לעד

VERSE 2:
אני הולך ושר
ועליך כה נקשר
וליבי כאן מתרחב ומאושר
במדרון התלול
מתהלך על כביש סלול
ונושם עמוק אויר הרים צלול

הלילה כבר ירד
אך הקיר אשר שרד
לא נותר לרגע קט לבד
מסביבו נרגשים
מתפללים האנשים
רבונו של עולם הם מבקשים

CHORUS:
ירושלים בירתנו
אותך לנצח לא נשכח
אנא קבל עתירתנו
.ועינינו שוב תפקח
ירושלים עיר קדשינו
מתי לרגל שוב נצעד
שתבוא מהר גאולתינו
ותשכון כאן שוב לעד
תשכון לעד

.ירושלים בירתנו