LYRIC

YALDI- Amram Adar Ft. Avraham Fried- Composed By Itzik Shamli- Single 2020

ילדי הבט לי בעיניים ותראה
לכמה אושר בחיי אתה גורם
ואם חשבתי שיש לי הכל בחיים
כלום לא דומה לעורך הנעים

ילדי הבט לי אל הלב ותגלה
כמה זמן חיכיתי רק לרגע זה
לחיוך שלך לחיבוק ממך
כל העולם שלי שייך לך

ובלילות אכסה בשמיכה של אהבה
ובימים אשמור דרכך ותמיד שתדע

שאבא אוהב מעומק הלב
תמיד אתן את הכל בשבילך
גם בשמחה ובכאב
תמיד אהיה שם חזק לצידך
וברגעים שתרגיש לבד
בהצלחות בשמחות ולעד
תדע שאבא אוהב

ילדי הבט אל העתיד אל תפחד
וקח את ברכתה של אמא בכל עת
השם ישמור אותך יאיר דרכך
ואל תשכח לומר תודה

ובלילות תתכסה בשמיכה של אהבה
ובימים תפרוש את כנפך
ותמיד שתדע