LYRIC

VENOCHO- Shalsheles- Composed By Yitzchok Rosenthal- Shalsheles 2

וְנָחָה, וְנָחָה עָלָיו
,רוּחַ הַ׳, חָכְמָה וּבִינָה
רוּחַ, עֵצָה וּגְבוּרָה
רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת הַ׳

וְנָחָה עָלָיו רוּחַ הַ׳
,רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה
רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה
רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת הַ׳

Artists : Shalsheles