LYRIC

TOV HASHEM- Shauly Waldner- Composed By Lipa Schmeltzer- Tov Hashem

טוֹב הַ’ לַכֹּל לַכֹּל
,וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו
טוֹב הַ’ לַכֹּל לַכֹּל
וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו

טוֹב הַ’, טוֹב הַ’ לַכֹּל
,וְרַחֲמָיו, עַל כָּל מַעֲשָׂיו
טוֹב הַ’ לַכֹּל לַכֹּל, טוֹב הַ’ לַכֹּל לַכֹּל
וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו

Artists : Shauly Waldner
Album : Tov Hashem
Composer :Lipa Schmeltzer