LYRIC

TEN LI KOACH- Oif Simchas- Composed By Yishai Lapidot- Dance Oif Simchas

הו תן לי כח
הו תן לשכוח
מה מקבל אדם
מה יש לו בעולם
כשכל חייו הנם
.רגע שנעלם

הו תן לי כח
הו תן לשכוח
את הסיכוי הדל
במשחקי מזל
מי מתבונן מעל
.מי מתעניין בכלל

כי בן אדם שקם
,למי הוא עמל
מה כבר קיבל חינם
.מה יקבל

הו תן לי כח
הו תן לשכוח
אז מה אם אני זוכה
אז מה אם אני בוכה
כי מה שעתיד עבר
.מה מחכה לי כבר

כי בן אדם שקם
,למי הוא עמל
מה כבר קיבל חינם
.מה יקבל

הו תן לי כח
הו תן לשכוח
אז מה אם אני זוכה
אז מה אם אני בוכה
כי מה שעתיד עבר
.מה מחכה לי כבר