LYRIC

TEN LI DAKA- Jeff Braverman & Jonathan Rimberg- Shirei Shalom

תן לי דקה אחת
תן לי דקה אחת לשנות את העולם
תן לי דקה אחת

תן לי מנה אחת
תן לי מנה להאכיל את העולם
תן לי מנה אחת

CHORUS:
כח לאהוב, רצון לעזור
לאדם אשר נטוי בצרה
בא אלי חבר, שלח לי את ידך
תן לי נר ונאיר את החשכה

רם שם ילדה קטנה
רם שם ילדה עם דמעות על לחיה
יחד נחבקה

תן לי ברכה אחת
תן לי ברכה להציל את העולם
תן לי מנה להאכיל את העולם
ראה שם ילדה ונחבקה
תן לי דקה אחת