LYRIC

TECHIYAS HAMEISIM (Hebrew Version)- Avraham Fried- Written by R’ Yom Tov Ehrlich Z”L- Hebrew Gems 1

אני מאמין באמונה שלמה, אמת
שהבורא שלמעלה, אמת
הוא ימלא כל התקוות ולמתים ייתן כוחות
ופתאום ייצאו לחיות, אמת
לא יבינה שום אדם איך כל המתים כולם
שוב יהיו בשר ודם, אמת
הר הזיתים אז יפתח, אמת
ומתוכו יעלו המתים, אמת
כל אחד עם פניו ועם כל סימניו בדיוק כמו כשעזב, אמת
גם עם כל חסרונותיו שליווהו כל ימיו
ובדיוק בגיל שנותיו, אמת

והאמא של הילדים תראה את להם הסבים
את הסבא ואת הסבתא, אמת
את הסבא וגם הסבתא אותם הכירו כבר מגן העדן
ושמותיהם ידעו גם כן, אמת
זהו חיים וזה ניסן מכירים הם את כולם
שכן בכל ברית הם היו שם, אמת
זאת היא מלכה וזוהי חנה זהו שלמה וזו שושנה
הם לא הפסידו אף חופה, אמת

מחילות באדמה ה’ יברא, אמת
מתחת גרמניה ופולניה, אמת
מכל חור הוא יוציאם, את הקדושים מקבריהם
ומיד גם ירפאם, אמת
יקומו כל הרבבות, יעלו ביחד זכרונות
וזה על זה ירצו לבכות, אמת
בדמעות מרוב שמחה, גדולה תהיה המהומה
וצעקה בכל פינה, אמת
הנה אבא והנה אמא
הנה יצחק ונחמה
הם נספו כולם ביחד, אמת
נפגוש את הנביאים, התנאים ואמוראים
הראשונים והאחרונים, אמת
הגאונים והצדיקים, הבעש”ט והתלמידים
אנשי מעשה וחסידים, אמת