LYRIC

SIBAT HASIBOT- Yishai Ribo- Composed by Yishai Ribo & Maor Shushan, Lyrics by Yishai Ribo- Single 2021

תשיב בי את הרוח
תוריד ממני את הגשם
היה לי ים זמן לנוח
,התרגלתי קצת בעצם
ובמרחב הפתוח
רואים באופק את השמש
אין ספק אני בטוח
בסוף עוד תתבהר הדרך

רק פתח לנו, שערי אמונה
…שערי הבנה, שאין לנו מלך

CHORUS:
אלא אתה, סיבת הסיבות
,עילת העילות, נורא תהילות
ורק לך, נאה להודות
על כל הימים, וכל הלילות

יצאנו מתיבת הנח
אל מציאות אחרת
לפדות את אסירי הכח
,ולכודי הרשת
גם לקבל את השחור לבן
עם כל צבעי הקשת
משנה אבות פרק ג׳
חביב אדם שנברא בצלם

רק פתח לנו, שערי הכלה
…שערי התחלה, כי אין לנו מלך

CHORUS 2:
אלא אתה, סיבת הסיבות
,עילת העילות, נורא תהילות
ורק לך, נאה להודות
.על כל הימים, וכל הלילות
רק אתה, סיבת הסיבות
,עילת העילות, נורא תהילות
ורק לך, נאה להודות
על כל הימים, וכל הלילות

רק אתה, סיבת הסיבות
,עילת העילות, שומע תפילות
ורק לך, נאה להודות
על כל הימים, וכל הלילות
(x2)

רק אתה