LYRIC

SHOMATI- Jeff Braverman & Jonathan Rimberg- Shirei Shalom

שמעתי היום, שיש מלחמה ביני ובנך
חברי, ביני ובנך, הרגשתי היום
דמעה קטנה על לבי ולבך חברי
לבי ולבך

CHORUS:
,כבר בכיתי על מה שהיה
כבר בכיתי על ההוה אבל
,לעולם לא אבכה על מה שיהיה אני לא רוצה
לבכות ביותר

,חלמתי חלום, על רעות ושלום
ביני ובנך חבירי, ביני ובנך
,אז קח ידי ונשיר, העולם נאיר
אני ואתה חברי, אני ואתה