LYRIC

SHIR HACHUPA- Kinderlach- Composed By Yishai Lapidot- Kinderlach Vol. 1

אז הנה כאן אתם שניכם מתחת לחופה
,וידידים וחברים וכל המשפחה
ואושר מרחף למעלה על ראשי כולם
.וכל הצער הכאב, הולך ונעלם

והדמעות והצרות הם נשכחות כעת
,וכבר הגיע השעה וזה הזמן לתת
וכל הלבבות איתכם באושר ותפילה
.וכמה טוב אני רואה וכמה אהבה

CHORUS:
אלוקים ברך אותם, ברך באהבה
,שנראה מהם רק נחת שנדע טובה
שיאירו הפנים, יפתחו השערים
.אנא תן להם חיים מאושרים

מי יתן ולא תדעו מחסור ודאגה
,יברך אתכם הקל בנחת ושלווה
ימלא הבית ילדים מאושרים
.משפחה אחת גדולה עד מאה ועשרים

CHORUS:
אלוקים ברך אותם, ברך באהבה
,שנראה מהם רק נחת שנדע טובה
שיאירו הפנים, יפתחו השערים
.אנא תן להם חיים מאושרים