LYRIC

ROSA- Yehoram Gaon- Composed By Dubi Seltzer, Lyrics By Chaim Hefer- Kazablan (Casablanca Movie Soundtrack)

כשראיתיך ילדה קטנה
,צוחקת צחוק רחב כזה
פתאום הרגשתי איך כמו סכין
.אלי נכנסת פה בחזה

מיליון פרחים שלחתי לך
,ושני מיליונים מכתבים
אך את המשכת לצחוק ואת שיגעת
.ברחוב את כל התושבים

רוזה רוזה רוזה רוזה
את אהובה שלי
כמה שירים עוד לך אחרוזה
עד שתהיי אשתי
אך, רוזה רוזה
.את אהובה שלי

אני סחבתי לבנים
,ת’גב שברתי בשבילך
בשביל לראות אותך מן הבניין
.אשר בנו אז מול ביתך

אמרת שאת רוצה לחיות
,חיים טובים ומתוקים
אז בשבילך פתחתי פה ברחוב
.חנות שקדים וצימוקים

…רוזה רוזה רוזה

מכות הלכתי בשבילך
,והסתכסכתי עם החוק
ואת אפילו לא חתמת לי על ערבות
.רק כל הזמן המשכת לצחוק

תגידי מה יהיה הסוף
,אני כבר לא יכול יותר
את כבר בת ארבעים חמש או שש
.ואני ת’חמישים סוגר

…רוזה רוזה רוזה