LYRIC

RAK YELADIM- Kinderlach- Composed By Yishai Lapidot- Kinderlach Vol. 1

מנסה לא לבכות מנסה לחכות
ואז אבא אומר שצריך לקוות
להרבות בתפילה, לבקש בקשה
אני סך הכל ילד קטן בלי תשובה
מנסים להבין, להיות קצת גדולים
אבל גם הגדולים לא תמיד מבינים
לא תמיד יש תשובות, מחשבות חדשות
.אז אני מנסה ואליך קורא

CHORUS:
אלוקים, שמור נא עלינו
כי אנחנו רק ילדים
אתה שיושב בשמיים
אתה שנותן תחיים
המלאך הגואל אותי מכל רע
.הוא יברך את הנערים

מנסה לא לבכות מנסה לחכות
ואז אבא אומר שצריך לקוות
להרבות בתפילה, לבקש בקשה
אני סך הכל ילד קטן בלי תשובה
מנסים להבין, להיות קצת גדולים
אבל גם הגדולים לא תמיד מבינים
לא תמיד יש תשובות, מחשבות חדשות
.אז אני מנסה ואליך קורא

CHORUS:
אלוקים, שמור נא עלינו
כי אנחנו רק ילדים
אתה שיושב בשמיים
אתה שנותן תחיים
המלאך הגואל אותי מכל רע
.הוא יברך את הנערים