LYRIC

RAK KAN- Gad Elbaz- Composed By Yishai Ribo- Single 2013

רק כאן, מבין כל המקומות
בין כל המלחמות, על אף ולמרות
רק כאן, תבוא הגאולה לעם הסגולה
היא תרד מלמעלה
רק כאן כי יש פה זכות אבות
וגם הרבה דמעות
שנתאספו במשך הדורות
מבין כל הלחצים
.וגם לאור הקיצוצים

CHORUS 1:
רק כאן ישוב עוד המשכן
ובין כל הבלאגן, הוא יבוא בסערה
.לא אין לנו לאן, הנה הוא כבר מוכן

רק כאן, הזמן חולף מהר ואין מי שעוצר
את התפילה שבוקעת
רק כאן, הלב מרגיש בטוח
ויש בי מצב רוח
כשהשמש לה שוקעת
רק כאן, היה פעם מקדש ובקרוב ממש משמיים ירד בית חדש
.ארץ זבת חלב ודבש

CHORUS 2:
רק כאן ישוב עוד המשכן
ובין כל הבלאגן, הוא יבוא בסערה
לא אין לנו לאן, הנה הוא כבר מוכן
.רק מחכה שנקרא