LYRIC

RACHEM BECHASDECHA- Avraham Fried- Composed By Shlomo Yehuda Rechnitz- Shir 1

רַחֵם
,רַחֵם בְּחַסְדֶּךָ
עַל עַמְּךָ
,עַל עַמְּךָ צוּרֵנוּ
עַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן
,מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ
,זְבוּל בֵּית תִּפְאַרְתֵּנוּ
עַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן
,מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ
.זְבוּל בֵּית תִּפְאַרְתֵּנוּ

רַחֵם בְּחַסְדֶּךָ
,עַל עַמְּךָ צוּרֵנוּ
,איוֹ יוֹי יוֹי, עַל עַמְּךָ צוּרֵנוּ
עַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ
.זְבוּל בֵּית תִּפְאַרְתֵּנוּ

בֶּן דָּוִד עַבְדֶּךָ, יָבֹא יָבֹא
…יָבֹא יָבֹא, וְיִגְאָלֵנוּ
.בֶּן דָּוִד עַבְדֶּךָ, יָבֹא וְיִגְאָלֵנוּ

רַחֵם בְּחַסְדֶּךָ
,עַל עַמְּךָ צוּרֵנוּ
,איוֹ יוֹי יוֹי, עַל עַמְּךָ צוּרֵנוּ
עַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ
.זְבוּל בֵּית תִּפְאַרְתֵּנוּ