LYRIC

RABBI YOCHANAN- Dovid Stein- Composed By Yosef Chaim Bloch- Melech

אמר אמר
אמר רבי יוחנן
,אשריכם, אשריכם ישראל
שכל זמן
,שישראל עושים
.עושים רצונו של מקום

אין כל אומה, אומה אוי אומה
,ולשון
שולטת בהם
.שולטת בהם

Artists : Dovid Stein
Album : Melech- Stein
Genres :Hora