LYRIC

OVER MA SHE’OVER- Avraham Fried- Composed By Udi Damari- Kama Tov

בכל מקום שבו תלך, תשתדל רק לחייך
,וזה לא קל, כך לעקם שפתיים
,וגם שלא כל כך אפשר, תדע שזה לא מיותר
,אבל בינתיים
,ישראל הוא עם חזק
,הרבה ניסו, אך לא נמחק
.אף פעם לא מרים ידיים

CHORUS:
על כולנו עובר מה שעובר, רק לקום להתגבר
,אל תיפול אחי, האמונה בלב
על כולנו עובר מה שעובר, רק תקום ותתגבר
.ותתעודד, כי אלוקים שומר

,החיים לא מפסיקים, בני אדם תמיד רצים
,ולא עוצרים, לנוח רק לרגע
,ילדים ומשפחה, העבודה קצת מלחיצה
,אני יודע
,ישראל הוא עם חזק
,הרבה ניסו, אך לא נמחק
.אף פעם לא מרים ידיים

CHORUS:
על כולנו עובר מה שעובר, רק לקום להתגבר
,אל תיפול אחי, האמונה בלב
על כולנו עובר מה שעובר, רק תקום ותתגבר
.ותתעודד, כי אלוקים שומר

,הנה לא ינום לא ינום ולא יישן
.שומר שומר שומר ישראל

CHORUS:
על כולנו עובר מה שעובר, רק לקום להתגבר
,אל תיפול אחי, האמונה בלב
על כולנו עובר מה שעובר, רק תקום ותתגבר
.ותתעודד, כי אלוקים שומר