LYRIC

NER DOLEK- Moshe Tischler Ft. Shlomo Elishaev- Composed by Yitzy Waldner,
Lyrics by Roni Taiery- Modeh Ani

קולות מתוכי לי לוחשים
,אל תשאל עד מתי ולמה
גם בעת צרה כשאין ברירה
,וליבי זועק אליך עד כמה
אני לא מבין עכשיו זה ככה
ואולי יגמר לי הזמן

כשאני לבד הכול חשוך
,ללא ראות אני מביט למעלה
מבקש תשובה כמו תרופה
,או סתם מילה אתה מקשיב כאבא
אני לא מבין עכשיו זה ככה ואולי
נשאר לי עוד זמן

CHORUS:
כל עוד הנר דולק ויש תקווה בי בפנימה
,לא אעזוב ארים ראשי אתה שומע
אתה איתי גם שקשה
,את הכול אתה רואה
לטובה, אתה תשנה

בתפילה חרשית בזרעות פתוחות בלב צמא ועין דומעת
,עומד אני מולך, מלא תקווה, מתוכי צעקה גדולה בוקעת
אני לא מבין עכשיו זה ככה ואולי
נשאר לי עוד זמן

CHORUS:
כל עוד הנר דולק ויש תקווה בי פנימה
,לא אעזוב ארים ראשי אתה שומע
אתה איתי גם שקשה
,את הכול אתה רואה
לטובה, אתה תשנה

אני עכשיו מבין
תמיד זה ככה, ואולי
זה בדיוק הזמן