LYRIC

MODEH ANI- Yaakov Shwekey- Composed By Yoni Rohe- Libi Bamizrach

קם בבוקר בתפלה ציפור השיר נתנה קולה
מודה אני על הנשמה שבי רוגשת והומה
תודה לך על כל הטוב על יום שגרה שלא ישוב
.חיוך תמים ליד הדלת על אהבה ועל תוחלת

CHORUS:
הלב אומר, הלב נרגש, לטיפה של יום חדש
ועל טיפה בטעם דבש, מודה אני
על חלום שעוד נרקם על תקוותו של האדם
.אני בשיר בבוקר קם, מודה אני

אוסף הערב את שרידי סוגר הלילה את תריסיו
שוב נדלקים הכוכבים נתיב של אור לילדים
הנה אשמורת אחרונה על מיתרים ומנגינה
.בצליל ערב ורב גוני ליבי כבר ער מודה אני

CHORUS:
הלב אומר, הלב נרגש, לטיפה של יום חדש
ועל טיפה בטעם דבש, מודה אני
על חלום שעוד נרקם על תקוותו של האדם
.אני בשיר בבוקר קם, מודה אני