LYRIC

EICH AT MISOVEVET OTI- Sung & Composed By Ron Shuval- Misovevet Oti (Turns Me Around)

איך את מסובבת אותי
את מסובבת אותי
את מסובבת

השעה כבר מאוחרת
והלילה מתקרב
כל הזמן את מאחרת
אני עומד מצפה ומחכה
כל הזמן את מתחמקת
מתקשר-את לא עונה
ת’טלפון את מנתקת
שתדעי שאני אוהב אותך

איך את מסובבת אותי
את מסובבת אותי
את מסובבת

במועדון את כבר רוקדת
אני עומד שם בפינה
פתאום אלי את מחייכת
לצלילי, לצלילי המנגינה
לא מפסיק לחשוב עלייך
מתבונן בתמונתך
ויודע שאלייך
…כנראה שזה מאוד קשה

איך את מסובבת אותי
את מסובבת אותי
את מסובבת

TRANSLITERATED:

Eich at mesovevet oti, at mesovevet oti
At mesovevet

Hasha’a kvar me’ucheret
vehalayla mitkarev
Kol hazman at me’acheret ani omed,
tzofe umechake
Kol hazman at mitchameket,
mitkasher at lo ona
T’atelefon at menateket
shetedi she’ani ohev otach

Eich at mesovevet oti, at mesovevet oti
At mesovevet

Bamo’adon at kvar rokedet
ani omed sham bapina
Pit’om elai at mechayechet
litzliley litzliley hamangina
Lo mafsik lachsov alayich
mitbonen bitmunatech
Veyode’a she’elayich
kanir’e sheze me’od kashe…

Eich at mesovevet oti, at mesovevet oti
At mesovevet