LYRIC

MI LASHEM EILAY (Heb)- Miami Boys Choir Mizrach- Composed By Yerachmiel Begun- Mi Lashem

למעלה על ההר
כשעם הלוחות חזר
גילה משה רבינו את נפילת ישראל
לאחר מכן בשובו
האש בוערת בקרבו
מילותיו הדהדו בקול
.מי יחזור לקל

CHORUS:
מי לה‘ אלי
לבחור באמת כדאי
פנה רק לבוראך
עבדו בשמחה ואהבה
רק אם תלכו בחוקותי
לה’ אשא עיני
זוהר שמיים יאיר פני
שלחיים מאושרים
רק תסתכל בלב בפנים
.הוא קורא- מי לה‘ אלי

בתקופות יון
ניסו לשבור רוחם
היה מנהיג אמיץ אחד שהעיז להילחם
באותו רגע גדול
מתתיהו אמר בקול
.את המילים האלו, שמעו בֿקול רועם

BRIDGE:
אז הכסף, התרבות והמוזיקה
בלעדיהם חשבנו אי אפשר
אבל אולי שכחנו מה באמת העיקר
מחלות, בעיות של פרנסה
ילדים מתרחקים מביתם
.התשובה נמצאת בשאלה שתציל את כולם

CHORUS:
מי לה‘ אלי
לבחור באמת כדאי
פנה רק לבוראך
עבדו בשמחה ואהבה
רק אם תלכו בחוקותי
לה’ אשא עיני
זוהר שמיים יאיר פני
שלחיים מאושרים
רק תסתכל בלב בפנים
.הוא קורא- מי לה‘ אלי

שירו- שיר של אמונה
נאיר עולם באור של תורה
לעולם, לא תטענו
לנצח, תחזקנו
.שירו- העולם כולו ידע

Lai, lailailai…
lailailai…
.מי לה’ אלי