LYRIC

MATANA- Levi Cohen- Composed By Udi Damari- Nekudah Tovah

יש דברים קצת קשים – לא צריך לדאוג
שאלות בחיים שלא נותנות מנוח
מלחמות בעולם – לא צריך לדאוג
דאגות על המחר קצת לא בטוח
השכנים מרעישים – לא צריך לדאוג
והלחץ בכבישים אז תעצור לרגע
גם אם קשה לך – אל תעצור תמשיך לרוץ
.אם תיפול אז תקום לא קרה כלום

החיים הם מתנה
אז פשוט תגיד תודה
על כל רגע בעולם
תסתכל רק על הטוב
את הצרות כבר תעזוב
רק ה׳ נותן ורק ה׳ לוקח
אז תשמח
!רק תשמח תגיד תודה וצא לרקוד

גם כשלא רואים את האור
בסוף הוא יגיע
רק השמחה תשבור ותנפץ את החומות
יד ביד נלך נרוץ וגם נגיע
.כי עם אחד בלב אחד יכול להצליח

החיים הם מתנה
אז פשוט תגיד תודה
על כל רגע בעולם
תסתכל רק על הטוב
את הצרות כבר תעזוב
רק ה׳ נותן ורק ה׳ לוקח
אז תשמח
!רק תשמח תגיד תודה וצא לרקוד

ידיים למעלה
כולם לעמוד
עכשיו זה הרגע
!צריך לרקוד