LYRIC

MA NISH’AR LI- Yigal Bashan- Composed By Yigal Bashan & Uzi Chitman, Lyrics By Ehud Manor- Sibah Lamesibah (1986)

בשלוש מאות שישים וחמישה ימים
?תגידו אנשים איך אתם קמים
,יום יום לעבודה, חודשיים מילואים
.צריך לומר תודה אם בכלל נושמים
.עשרים ימי תפילה ושני ימים של צום
.שבועיים מחלה כשעולה החום

.מה נשאר לי משנה שלמה
.מה נותר לי משנה תמימה
,שנים או שלושה במתנה
.טוב שיש גם יום הולדת למדינה
.מה נשאר לי משנה שלמה
.מה נותר לי משנה תמימה
,שנים או שלושה ימים מבסוט
.אל תקחו לי גם את יום העצמאות

,שישה ימים בתור, בדואר, או בבנק
.שבעה ימים תצפור על הכביש בפקק
,שמונה בבלאגן, תשעה בטלפון
.איבדתי מזמן גם את הצפון
,איך השעות עוברות, היום זה כבר מחר
.כל יום שני בחירות, יום שישי קצר

…מה נשאר לי

עשו חשבון פשוט, כולנו חכמים
.אולי נפלה טעות – אין יותר ימים

…מה נשאר לי

.כי ביום הזה אני הכי מבסוט