LYRIC

LIRI- Gaya & Din Din Aviv- Composed By Gili Lieber, Lyrics By Ayelet Tzioni & Gili Lieber- Gaya

כל מה שפיללתי
רק אותך ביקשתי
שתהיי פה לידי

בליבי בטחתי
כי עמוק ידעתי
שתהיי לי יש אותי

הנה את איתי
לוחשת לי בשמי
קולך עוטף אותי
הו ילדתי

פרח מלא יופי
בדרך את פוסעת
לומדת צעד צעד
את לא לבד

כי שיר קטן אכתוב לך
ובו מלאך שמח
שר את שיר החופש
כולו שלך

…הנה את איתי

ובלילות ירח
כשהכל זורח
רק זיכרי בשקט
שאני אוהב אותך

…הנה את איתי