LYRIC

LEKOVOD SHABBOS- Shmueli Ungar- Composed By Pinky Weber- Mach A Bracha

וביום השבת, שבת קודש
שישו ושמחו, שישו ושמחו
.כי מקבלי מתן נחליאל

לכבוד שבת קודש
לכבוד שבת קודש
לכבוד שבת קודש
.לכבוד שבת

לאמיר שרייען שבת
לאמיר שרייען שבת
וביום השבת, שבת קודש, שישו ושמחו
אלץ לכבוד שבת
.אוי אוי שבת

לכבוד שבת קודש
לכבוד שבת קודש
לכבוד שבת קודש
.לכבוד שבת

לאמיר שרייען) שבת)
לאמיר שרייען שבת
לאמיר זינגען, לאמיר שפרינגען, לאמיר שרייען
און זיך פרייען שבת
.אוי אוי שבת