LYRIC

LECH SAPER LESAVTA- Kaveret/Poogy- Composed By Danny Sanderson, Lyrics By Alon Olearchik & Yitzchak Klapter- Tzafoof Ba’ozen

באפריקה בג’ונגל הלכתי לתומי
ושבט קניבלים מיד תפס אותי
קשרו ידי ושמו אותי בתוך קומקום
.מזל שלא היה להם סכו”ם

לאוורסט עליתי עם כמה חברים
בדרך לא ישנו כי לא היו סדינים
וכשבסוף הגענו ממש עד הפסגה
.ס’תובבנו וירדנו חזרה

אל תהיה כזה חכם
לך ספר לסבתא
בין אמת לבין מוגזם
שמה הסתבכת
לסיפור מתוח לא תמצא לקוח
.ולא תוכל אותנו לבלבל

נסעתי לאוסטרליה לראות ת’קנגורו
ובטעות נחתנו בהונלולילו
היה איתי יפני שטס לבולטימור
.אמר לי הטייס הזה שיכור

…אל תהיה כזה חכם

בארץ אסקימוסים הייתי לא מזמן
גנבתי קילו קרח תפסו אותי על חם
בית דין בתוך האיגלו והשופט כועס
.באמצע כל ההוכחה נמס

…אל תהיה כזה חכם